Video: Những điều cần biết về Viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C

Mời quý vị xem đoạn video ngắn về viêm gan siêu vi B và Viêm gan siêu vi C. Trong đoạn video này có phần trình bày của bác sĩ Huan Doan và bác sĩ Kim Phuong Doan, đều là các bác sĩ gia đình đang khám chữa bệnh tai Brisbane, Queensland. Đặc biệt có phần dẫn dắt duyên dáng của ca sĩ Sơn Ca.

Video được thực hiện bởi Ethnic Communities Council of Queensland | Hepatitis, HIV/AIDS and Sexual Health Program (Cộng đồng các sắc tộc tiểu bang Queensland | Chương trình Viêm gan siêu vi, HIV/AIDS và Sức khỏe tình dục).

Để tìm hiểu thêm thông tin và nhận sự trợ giúp tiếng Việt, vui lòng liên lạc:

Điện thoại tiếng Việt: 3844 3122 hoặc 0428 223 052

Email tiếng Việt: vietnamese@eccq.com.au

Website: www.eccq.com.au/health

Facebook: Người Việt Và Gan Abc

*Tất cả thông tin quý vị đều được bảo mật*

Tại Cairns, quý vị vui lòng liên lạc:

HIV, Viral Hepatitis, Sexual Health Coordinator

Cairns Sexual Health Service

381 Sheridan St, Cairns North, QLD, 4870

Điện thoại tiếng Anh: 07 4226 4760

Chương trình Viêm gan, HIV/AIDS và Sức khỏe Tình dục thuộc chương trình các bệnh do virus lây qua đường máu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (BBV&STIs), được tài trợ bởi Queensland Health. Chương trình cung cấp thông tin và các trợ giúp liên quan đến các bệnh do virus lây qua đường máu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người nhập cư và người tầm trú khắp Queensland.

Theo ECCQ